Wednesday, July 22, 2015

Dilbert các tạp chí [Salina thuốc nhỏ nước muối, Kansas] 7,2003 Tháng Bảy Trang: 20

Dilbert

các tạp chí [Salina thuốc nhỏ nước muối, Kansas] 7,2003 Tháng Bảy Trang: 20

Carol, In ra trang web công ty của chúng ta và đặt nó vào một tập tài liệu để dễ dàng hơn tham khảo

ổn, và tôi sẽ còn chuyển hóa nó thành Klingon để làm cho nó càng dễ dàng hơn

và tôi sẽ Albert từ điển làm cái đó"" có nghĩa là stupier dễ dàng hơn.

Giữ chúng ra khỏi đây.


Nguồn:
Http://www.newspapers.com/image/3475055
Post a Comment